Variabilní a konstantní symboly

Při vyplňování platebních příkazů je mnohdy zapotřebí vyplnit i variabilní a konstantní symbol. V praxi se nejčastěji udává pouze variabilní, avšak v některých případech se vyžaduje u plateb uvést oba symboly (viz níže). Proč se vůbec konstantní a variabilní symboly používají, je jasné - slouží pro jasné rozpoznání a identifikaci plateb. Takže pokud by se Vám povedlo peníze omylem poslat na jiný bankovní účet, než jste chtěli, je možné ještě platbu dohledat a peníze poslat na správné místo.

Konstantní symbol

Konstantní symbol je tvořen několika čísly, které udávají charakter platby. Tato čísla nám mimo jiné prozradí způsob platby - je-li prováděn platební příkaz bankou, nebo jinou finanční institucí. Do roku 2004 byly konstantní symboly povinnou náležitostí všech příkazů k zúčtování. Dnes už se musí uvádět pouze u těch plateb, které se přímo dotýkají státního rozpočtu. Existují i jiné případy, které vyžadují uvedení konstantního symbolu, takové jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. V praxi se většinou vždy včas dozvíte, jaké symboly máte vyplnit do platebních příkazů.

Konstantní symbol musí být uveden u plateb, které jsou určeny státu (do státního rozpočtu). Příkladem takových plateb by mohly být například daně, poplatky nebo pojistné. Dále je nutné vypltnit konstatní symbol u plateb z účtů v cizí měně. Banky od roku 2004 nevyžadují uvedení konstantního symbolu, některé starší bankovní systémy (například homebanking) však zadání konstantních symbolů stále vyžadují.

Číslo konstantního symbolu skládá ze dvou částí:

1. ZZZ

2. x

ZZZ identifikuje charakter platby, poslední číslice x určuje způsob platby. Podle toho se například pozná, jestli jde o dobropisy, přednostní nebo hotovostní platby. 

Variabilní symbol

Variabilní symbol je velmi častý a vyžadovaný údaj na platebních příkazech. Uvádí se především na prodejních a nákupních dokladech a slouží stejně jako konstatní symbol k identifikaci plateb. Variabilní symbol je tvořen maximálně 10 čísly. 

Může se zdát, že vyplňovat variabilní symboly je zbytečné. Pravdou však je, že jeho význam je velmi důležitý.
Variabilní symbol je uváděn především jako součást platebních příkazů. Při zpracování výpisů je variabilní symbol k dispozici, ať už pro uživatele, který zpracovává výpis ručně nebo pro automatické zpracování výpisů doručených v elektronické podobě. Variabilní symbol je důležitým prvkem při párování dokladů. 
 

 

Navštivte také

Doména bankovni-kody.cz

Pagerank: 1

S-rank: 30

Návštěvnost: Doposud 27124 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména bankovni-kody.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář